Glavni razlog za popularnost Java programskog jezika leži u dobroj zaradi Java developera. Plata Java programera u okruženju kreće se u granicama od 600 do 2.400 evra. U inostranstvu je to mnogo više.

Kao Java programer možete da radite u domaćim IT kompanijama i da razvijate web sajtove, web portale, internet prodavnice, web i mobilne aplikacije. Možete da radite i za inostrane firme i klijente, kao freelancer, i da naplaćujete rad po satu, ili po projektu.

Mogućnosti i šanse su velike, a znanja koja su vam potrebna možete steći za manje od 5 nedelja.

Od početnika do profesionalca:
Naučite jedan od najpopularnijih programskih jezika današnjice

Kurs Java Basic je namenjen kako apsolutnim početnicima tako i iskusnijim programerima. Za samo 40 časova savladaćete objektno orijentisano programiranje i steći odgovarajuća znanja i veštine za upotrebu standardnih programerskih tehnologija i programskog jezika Java.

Bez obzira na iskustvo koje imate ili nemate sa Java programskim jezikom, prolazeći put od osnova do naprednog razvijanja aplikacija, naučićete sve što vam je potrebno da biste se profesionalno bavili programiranjem – čak i ako krenete „od nule”.


Kako izgledaju predavanja?

Predavanja su prilagođena predznanju polaznika i prevashodno su bazirana na praktičnim primerima, minimumu teorije i maksimumu prakse. Učenje je zasnovano na zadacima i projektima, čime se veoma brzo osposobljavate da samostalno obavljate budući posao.

Uz jasne opise, mnogo interaktivnih i praktičnih primera i profesionalnih tehnika, ovaj program će Vam pomoći da pravite napredne Java aplikacije za što kraće vreme. Kao profesionalac. Možete izabrati tradicionalan vid pohađanja nastave u učionicama koje su opremljene računarima i softverima najnovije generacije ili ih možete pratiti online, putem live streama ili u video arhivi, preko svog naloga na jedinstvenoj Distance Learning platformi.

NAPOMENA: Nastava se održava u prostorijama OKschool u Zemunu, Cara Dušana 34, 011 7856 144

Vaš predavač: Iskusni stručnjak za Java programiranje

Jelena Vujošević je diplomirani inženjer informatike univerziteta Singidunum. Kao jedan od najboljih studenata klase dobija stipendiju i poziciju demonstratora na predmetima Baze Podataka, Statistika i Poslovna informatika. Radila je kao nezavisni predavač za polje EDCL-a, JAVA programiranja i Baza i kao freelancer za web developement i business inteligence.

Kao deo usavršavanja svojih JAVA znanja pohađala je i ITAcademy, smer JAVA Programiranje. Trenutno radi u svetskoj kompaniji koja je jedan od lidera u oblasti mobilnih plaćanja gde se bavi analizom back-to-back serverske komunikacije, svakodnevnim radom sa bazom podataka kao i integracijom sistema. Tehnologije kojima vlada uključuju JAVA SE i EE i njihove brojne framework-ove, mySQL, PortgreSQL, SPAGO BI i druge. Bavi se edukacijom i mentorisanjem mlađih kolega.

Šta ćete naučiti?


Objektno orijentisano programiranje

Oblasti koje ovaj kurs pokriva omogućavaju da polaznici steknu osnovna znanja o objektno orijentisanom programiranju. Stečeno znanje koristiće vam u bilo kom programskom jeziku koji se oslanja na ovu paradigmu.

Programiranje u Java okruženju

Upoznaćete se sa osnovnim konceptima programiranja kroz programski jezik Java, kao i sa objektno orijentisanim konceptom kroz ovaj programski jezik. Bićete osposobljeni za praktičnu upotrebu Jave u realizaciji konkretnih rešenja.

Razvoj aplikacija

Po uspešno završenom Java Basic kursu posedovaćete odgovarajuća znanja i veštine koje predstavljaju osnovu za kreiranje i razvoj modernih multiplatformskih aplikacija uz pomoć Java programskog jezika.

Java Basic plan i program


 
1. Uvod u Javu: opis jezika, Java SE paketi, instalacija i podešavanje okruženja, Java konzolna aplikacija, testiranje i dibag, sintaksa jezika.
2. Promenljive, operatori, tipovi: tipovi podataka, promenljive, konstante, operatori.
3. Uvod u klase i objekte: definisanje, članovi klase, instanciranje klase, boxing i unboxing, interfejsi, apstraktne klase.
4. Nizovi i kolekcije: kreiranje nizova, upotreba nizova, višedimenzionalni nizovi, kolekcije, liste, hash tabele, mape.
5. Kontrola toka programa: if else struktura, switch case struktura, ternarni operator.
6. Petlje: for petlja, while petlja, korišćenje iteratora.
7. Metode: kreiranje metoda, upotreba metoda, prepisivanje metoda, apstraktni metodi.
8. Upravljanje izuzecima: try, catch, finally blokovi.
9. Upravljanje podacima: konektovanje na bazu podataka, preuzimanje, unos, izmena i brisanje podataka iz baze (CRUD).


Prijavite se na vreme

Upis traje do 15. septembra, a broj ljudi koji će moći da se prijavi je strogo ograničen. Iskoristite šansu i prijavite se odmah.

Java Basic cena za prijave do 15.9. puna cena
U učionici ili online 20 000 RSD 80 000 RSD


Zvanična sertifikacija

Po uspešnom završetku kursa dobijate OKschool sertifikat. Ovaj sertfikat nije samo potvrda da ste završili kurs već i potvrda da ste zaista naučili Java programiranje. Ali tu nije kraj. Pripremili smo vam i bonus.

BONUS:
+ gratis onlajn kurs. Učite Java programiranje od kuće.


Kao deo paketa dobijate dodatna 3 meseca kursa preko naše platforme za učenje na daljinu. Tako ćete moći da, po završetku tradicionalnog dela nastave, nastavite usavršavanje sa bilo kog mesta, u bilo kom terminu.

Program gratis Core Java Programming kursa

 
1. Uvod u Javu   11. While I Do While petlje   21. Java paketi
2. Uvod u okruženje   12. Rukovanje stringovima   22. Enumeracije
3. Tipovi podataka   13. Funkcije nad stringovima   23. Kolekcije
4. Promenljive   14. Regularni izrazi   24. Izuzeci
5. Operatori   15. Objektno orjentisano programiranje   25. Rukovanje izuzecima
6. Nizovi   16. Klase i objekti   26. Kreiranje sopstvenih klasa izuzetaka
7. Kontrola toka   17. Aributi i metode klase   27. Rukovanje podacima
8. If-else struktura   18. Nasleđivanje   28. Data streamovi
9. Switch struktura   19. Interfejsi   29. Object streamovi
10. For petlja   20. Osnovne Java klase (java.lang)   30. Rukovanje bazom podataka jdbc
Ne rizikujte da ostanete bez svog mesta.
Prijavite se do 15. septembra i ostvarite popust. Veliki broj mesta je već popunjen.