hr

Ljudski resursi

11.800,00 RSD 3.800,00 RSD

Broj artikla: 7b08dd2e-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6. Kategorija: . Oznaka .

Opis kursa

Ljudi su najvažniji resurs svake kompanije! Savladajte osnove menadžmenta ljudskih resursa.

Osnove menadžmenta ljudskih resursa u ovom kursu biće vam predstavljene kroz pet nastavnih jedinica. Kurs počinje prikazom današnjeg koncepta menadžmenta ljudskih resursa, linijskim i personalnim aspektima menadžmenta ljudskih resursa, zatim, uloge HR menadžera u okruženju koje se stalno menja, a nastavlja se objašnjenjem strateške dimenzije ljudskih resursa. Pred kraj se osvrćemo na radni sistem visokih performansi. Kurs se završava odnosom menadžmenta ljudskih resursa i tehnologije.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSD Prijavi se 

Program kursa:

 • Osnove menadžmenta ljudskih resursa
 • Menadžment ljudskih resursa danas
 • Promenljivo okruženje i dužnosti menadžmenta ljudskih resursa
 • Strateški izazovi za menadžment ljudskih resursa
 • Strateški menadžment ljudskih resursa
 • Menadžment ljudskih resursa i tehnologija

Cilj kursa:

Upoznavanje polaznika sa organizacijom savremenog HR sektora i najznačajnijim ulogama stručnjaka koji se bave ljudskim resursima, postupno i ilustrativno. Polaznici će imati priliku da nauče čemu služe neke od tehnoloških aplikacija u menadžmentu ljudskih resursa.

Sertifikacija

Po uspešnom završetku jednog ili više naših kurseva, možete polagati za međunarodno priznate i značajne sertifikate. Naša škola i osnivač LINK group imaju uspostavljenu saradnju sa najvećim svetskim kompanijama iz ove oblasti, kao što su Adobe, Microsoft, Zend, Cambridge, Autodesk, Apple i mnogim drugima. Možemo Vam ponuditi sve relevatne svetske sertifikate koji će Vas izdvojiti iz mase i obezbediti značajnu prednost prilikom traženja posla.

Pročitajte više na ovom linku.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom, bar codom i jedinstvenim serijskim brojem
 • Po završetku kursa konsultacije sa HR stručnjacima i pomoć u nalaženju posla preko Centra za razvoj karijere.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSD Prijavi se