marketing

Marketing

11.800,00 RSD 3.800,00 RSD

Broj artikla: 7b06fca5-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6. Kategorija: . Oznaka .

Opis kursa

Steknite najvažnija znanja iz oblasti marketinga!

Marketing je pokretač svakog posla, a marketing stručnjaci predstavljaju najznačajnije ljude u kompanijama. Potreba za njima raste konstantno, iz dana u dan. Savladajte osnove marketinga i pokrenite uspešnu karijeru upoznajući se sa oblastima: teorija marketinga, marketing kao poslovna koncepcija i funkcija, marketing menadžment (mikro i makro marketing), marketing informacioni sistem i planiranje marketinga, marketing miks, marketing novih proizvoda, promocija i oglašavanje, propagandne poruke, SWOT analiza i ponašanje potrošača, marketinška istraživanja, razumevanje tržišta, odnosi s javnošću, direktni marketing, internet marketing, primere iz prakse, event marketing, marketing u finansijskim institucijama, marketing u telekomunikacijama.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSD Prijavi se 

Program kursa:

 • Osnovni pojmovi marketinga
 • Marketing menadžment, mikro i makro marketing
 • Marketing kao poslovna koncepcija i funkcija
 • Marketing informacioni sistem
 • Pojam i značaj strateškog marketinga
 • Uloga marketinga u strategijskom planiranju
 • Planiranje marketinga
 • Marketing plan
 • Vrste marketing strategija i ciljeva
 • Marketing miks
 • Marketing miks i marketing novih proizvoda
 • Promocija i oglašavanje
 • Propagandne poruke
 • SWOT analiza
 • Dodatne analize tržišta
 • Ponašanje potrošača
 • Proces odlučivanja krajnjih potrošača o kupovini
 • Proces, ciljevi i predmet marketing istraživanja
 • Uvod u direktni marketing
 • Oblici direktnog marketinga
 • Internet marketing
 • Trendovi u Internet marketingu
 • Primeri iz prakse
 • Event marketing
 • Marketing u finansijskim institucijama
 • Marketing u telekomunikacijama

Cilj kursa:

Cilj kursa je savladavanje teorije marketinga, marketing miksa, marketinških istraživanja kao i najnovijih koncepata marketinga današnjice. Po završenom kursu se stiče znanje potrebno za polaganje Cambridge International Diploma in business.

Sertifikacija

Po uspešnom završetku jednog ili više naših kurseva, možete polagati za međunarodno priznate i značajne sertifikate. Naša škola i osnivač LINK group imaju uspostavljenu saradnju sa najvećim svetskim kompanijama iz ove oblasti, kao što su Adobe, Microsoft, Zend, Cambridge, Autodesk, Apple i mnogim drugima. Možemo Vam ponuditi sve relevatne svetske sertifikate koji će Vas izdvojiti iz mase i obezbediti značajnu prednost prilikom traženja posla.

Pročitajte više na ovom linku.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom, bar codom i jedinstvenim serijskim brojem
 • Po završetku kursa konsultacije sa HR stručnjacima i pomoć u nalaženju posla preko Centra za razvoj karijere.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSD Prijavi se