management

Menadžment

11.800,00 RSD 3.800,00 RSD

Broj artikla: 7b0878b0-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6. Kategorija: . Oznaka .

Opis kursa

Znanje za buduće menadžere!

Na kursu ćete se upoznati sa osnovnim pojmovima iz oblasti ekonomije, menadžmenta, i organizacije preduzeća. Steknite uvid u načine na koje preduzeća privređuju, sredstva kojima preduzeća raspolažu kao i sa osnovama upravljanja i organizovanja rada preduzeća u savremenim uslovima poslovanja.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSD Prijavi se 

Program kursa:

 • Uvod u menadžment i organizaciju poslovanja
 • Preduzeća kao sistem
 • Organizacioni oblici preduzeća
 • Sredstva i izvori sredstava preduzeća
 • Angažovanje sredstava u reprodukciji
 • Poslovna sredstva u preduzeću
 • Vanposlovna sredstva u preduzeću
 • Amortizacija i revalorizacija vrednosti sredstava
 • Utvrđivanje veličine i strukture obrtnih sredstava
 • Zalihe
 • Izvori sredstava preduzeća
 • Osnovi poslovnih finansija
 • Troškovi poslovanja
 • Vrste troškova
 • Prelomna tačka rentabilnosti
 • Cena koštanja
 • Poslovni rezultati preduzeća
 • Efikasnost poslovanja
 • Principi poslovanja
 • Pojam i vrste finansijskih pokazatelja
 • Pokazatelji likvidnosti, aktivnosti i rentabilnosti
 • Upravljanje i organizovanje preduzeća
 • Upravljanje preduzećem
 • Organizovanje preduzeća
 • Upravljački informacioni sistem
 • Strategija razvoja preduzeća
 • Razvojna politika preduzeća
 • Pojam i analiza stejkholdera
 • Menadžment kvaliteta
 • Definisanje kvaliteta
 • Politika, planiranje i razvoj kvaliteta
 • Elementi upravljanja kvalitetom
 • Integralno upravljanje kvalitetom
 • Menadžment kontrole kvaliteta
 • TQM
 • ISO 9000
 • Pojam operacionog menadžmenta
 • Menadžment lanca snabdevanja
 • Just In Time & Lean
 • Planiranje kapaciteta
 • Menadžment inventara

Cilj kursa:

Cilj kursa je da polaznici steknu osnovne pojmove iz ove oblasti i da bolje razumeju okruženje u kojem rade, kao i da steknu sliku o stalnim promenama, izazovima i šansama koje karakterišu savremeno poslovanje.

Sertifikacija

Po uspešnom završetku jednog ili više naših kurseva, možete polagati za međunarodno priznate i značajne sertifikate. Naša škola i osnivač LINK group imaju uspostavljenu saradnju sa najvećim svetskim kompanijama iz ove oblasti, kao što su Adobe, Microsoft, Zend, Cambridge, Autodesk, Apple i mnogim drugima. Možemo Vam ponuditi sve relevatne svetske sertifikate koji će Vas izdvojiti iz mase i obezbediti značajnu prednost prilikom traženja posla.

Pročitajte više na ovom linku.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom, bar codom i jedinstvenim serijskim brojem
 • Po završetku kursa konsultacije sa HR stručnjacima i pomoć u nalaženju posla preko Centra za razvoj karijere.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSD Prijavi se