pr

PR

13.400,00 RSD 4.900,00 RSD

Broj artikla: 7b0772fd-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6. Kategorija: .

Opis kursa

Naučite kako da budete uspešan PR!

Odnosi sa javnošću, baš kao i poslovna komunikacija su istovremeno i naučna i praktična disciplina koja stvara i održava reputaciju firme sa ciljem da se ostvari razumevanje i podrška, da se utiče na mišljenje i ponašanje ciljanih javnosti i da se ostvari najbolja moguća komunikacija sa okruženjem. Razmatraćemo na koji način se kreira reputacija, razvijaju poslovni odnosi u firmi, kao i sa drugim firmama i pojedincima. Strategija odnosa s javnošću opisuje način na koji će se ostvariti prethodno postavljeni ciljevi uspostavljanja i održavanja obostrano korisnih odnosa između organizacije i njene ciljne javnosti.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

13.400,00 RSD 4.900,00 RSD Prijavi se 

Program kursa:

 • Definicija i delokrug odnosa s javnošću
 • Odnos marketinga i odnosa s javnošću
 • Ciljna javnost
 • Funkcija PR menadžera
 • Izgradnja korporativnog identiteta, imidža i reputacije. Korporativna društvena odgovornost
 • Organizacija specijalnih događaja i poslovni protokol
 • Odnosi sa medijima
 • PR u kriznim situacijama
 • Definisanje PR strategija i taktika
 • Vrste i karakteristike medija
 • PR i novi sajber mediji
 • Kako koristiti blog kao PR alat
 • Odnosi sa javnošću na društvenim mrežama
 • PR na Fejsbuku
 • Pojam poslovne komunikacije
 • Metodi komunikacije
 • Pisana komunikacija
 • Pisanje poslovnih pisama
 • Nastupanje u medijima i elektronska komunikacija
 • Komunikacija u grupama
 • Tabelarno prikazivanje podataka
 • Grafičko prikazivanje podataka
 • Primena grafikona i dijagrama u praksi

Cilj kursa:

Cilj kursa je da polaznicu steknu osnovne pojmove iz ove oblasti i da bolje razumeju okruženje u kojem rade, kao i da steknu sliku o potrebama savremenih odnosa sa javnošću i poslovne komunikacije.

Sertifikacija

Po uspešnom završetku jednog ili više naših kurseva, možete polagati za međunarodno priznate i značajne sertifikate. Naša škola i osnivač LINK group imaju uspostavljenu saradnju sa najvećim svetskim kompanijama iz ove oblasti, kao što su Adobe, Microsoft, Zend, Cambridge, Autodesk, Apple i mnogim drugima. Možemo Vam ponuditi sve relevatne svetske sertifikate koji će Vas izdvojiti iz mase i obezbediti značajnu prednost prilikom traženja posla.

Pročitajte više na ovom linku.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom, bar codom i jedinstvenim serijskim brojem
 • Po završetku kursa konsultacije sa HR stručnjacima i pomoć u nalaženju posla preko Centra za razvoj karijere.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

13.400,00 RSD 4.900,00 RSD Prijavi se