kurs-js

JavaScript

15.800,00 RSD 5.700,00 RSD

Broj artikla: 7b0cd861-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6. Kategorija: . Oznaka .

Opis kursa

Savladajte ovaj korisni jezik za kreiranje dinamičkih web strana!

Upoznajte osnove JavaScript programiranja i C baziranog programiranja uopšte. Kako se vrši implementacija JavaScript-a u HTML. Korišćenje prostih i složenih struktura u radu. Osnove rada sa DOM objektom, CSS-om i događajem.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

15.800,00 RSD 5.700,00 RSD Prijavi se 

Program kursa:

 • Opis, uvod u okruženje i priprema za rad
 • Sintaksa jezika JavaScript
 • Implementacija u izlazno okruženje
 • Tipovi, promenljive i operatori
 • Rad sa nizovima
 • Napredni rad sa nizovima. Multidimenzionalni nizovi i funkcionalnost nad nizovima
 • Naredbe grananja
 • Petlje
 • Funkcije
 • Rukovanje DOM objektima
 • Rukovanje HTML objektima
 • Rukovanje CSS atributima
 • Rukovanje događajima
 • Kretanje podataka kroz Response-Request proces
 • Cookie-s
 • Validacija
 • Rukovanje greškama i izuzecima
 • Debug JavaScript skripti

Cilj kursa:

Upoznavanje polaznika sa JavaScript-om i njegovom implementacijom u HTML. Priprema korisnika za proizvodnju dinamičkih Web strana.

Sertifikacija

Po uspešnom završetku jednog ili više naših kurseva, možete polagati za međunarodno priznate i značajne sertifikate. Naša škola i osnivač LINK group imaju uspostavljenu saradnju sa najvećim svetskim kompanijama iz ove oblasti, kao što su Adobe, Microsoft, Zend, Cambridge, Autodesk, Apple i mnogim drugima. Možemo Vam ponuditi sve relevatne svetske sertifikate koji će Vas izdvojiti iz mase i obezbediti značajnu prednost prilikom traženja posla.

Pročitajte više na ovom linku.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom, bar codom i jedinstvenim serijskim brojem
 • Po završetku kursa konsultacije sa HR stručnjacima i pomoć u nalaženju posla preko Centra za razvoj karijere.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

15.800,00 RSD 5.700,00 RSD Prijavi se