kurs-msql

Microsoft SQL Server (programiranje i administracija)

15.800,00 RSD 5.700,00 RSD

Broj artikla: 7afea7be-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6. Kategorija: . Oznaka .

Opis kursa

Savladajte najbolji sistem za upravljanje bazama podataka!

Na najbrži način zakoračite u svet programiranja i upravljanja bazama podataka. Gradivo kursa obuhvata: Arhitekturu SQL Server okruženja, baze podataka, upravljanje resursima, kreiranje i održavanje baze podataka, tabele unutar baze i naredbe za modifikovanje podataka, upitni jezik TRANSACT-SQL, proceduralno programiranje, upravljanje intergitetom podataka, integraciju XML tehnologije u SQL Server, upravljanje bezbednošću korisnika i privilegija, oporavak podataka, praćenje aktivnosti SQL Servera, korišćenje SQL Server Agenta, replikaciju-distribuciju podataka, indeksiranje, transakcije i zaključavanje, upravljanje resursima

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

15.800,00 RSD 5.700,00 RSD Prijavi se 

Plan i program kursa:

 • Šta je baza podataka? Klijent-server komunikacija
 • Instaliranje SQL Server Express
 • Sintaksa CREATE DATABASE naredbe; opcije u T-SQL
 • SQL Server Management Studio, kreiranje baze podataka u njemu i ubacivanje korisničke baze u SQL Server
 • Kreiranje tabela u bazi podataka u T-SQL
 • Kreiranje, izmena tabela u bazi podataka pomoću programa Management Studio i dijagrami baze podataka
 • Iskaz SELECT i odredbe (FROM, WHERE i ORDER BY)
 • Menjanje podataka pomoću akcionih upita
 • Spajanje tabela
 • Grupisanje rezultata upita
 • Funkcije jezika Transact-SQL
 • Agregatne funkcije,
 • Ograničenja i kreiranje indeksa za optimizaciju izvršavanja upita
 • Šta su pogledi, zbog čega treba da ih koristite i kako se pomoću jezika Transact-SQL prave i menjaju pogledi
 • Uskladištene procedure podataka
 • Tehnike za pisanje uskladištenih procedura
 • Definicija, opis i korišćenje okidača za primenu pravila integriteta podataka
 • Distributivni upiti i XML
 • Replikacija
 • Integracija XML-a u SQL Server
 • Administracija i bezbednost SQL Server-a
 • Implementiranje privilegija na sistem
 • Kreiranje rezervnih kopija i restauracija baze
 • Upravljanje transakcijama
 • Alati u SQL Server-u
 • Praćenje aktivnosti SQL Server-a
 • Servisi SQL Server-a i alati
 • Vežba - SQL programiranje i administracija

Sertifikacija

Po uspešnom završetku jednog ili više naših kurseva, možete polagati za međunarodno priznate i značajne sertifikate. Naša škola i osnivač LINK group imaju uspostavljenu saradnju sa najvećim svetskim kompanijama iz ove oblasti, kao što su Adobe, Microsoft, Zend, Cambridge, Autodesk, Apple i mnogim drugima. Možemo Vam ponuditi sve relevatne svetske sertifikate koji će Vas izdvojiti iz mase i obezbediti značajnu prednost prilikom traženja posla.

Pročitajte više na ovom linku.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom, bar codom i jedinstvenim serijskim brojem
 • Po završetku kursa konsultacije sa HR stručnjacima i pomoć u nalaženju posla preko Centra za razvoj karijere.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

15.800,00 RSD 5.700,00 RSD Prijavi se